Privacy verklaring & Cookiegebruik op deze website

 

Hoe ga ik met jouw gegevens om?

Hondenuitlaatservice Oudehaske, gevestigd aan de Wibranda van Haschastraat 2, 8465 PZ Oudehaske, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Hondenuitlaatservice Oudehaske
Wibranda van Haschastraat 2
8465 PZ Oudehaske, 

tel. 06 50 27 56 93

Iris Dolfsma  is de Functionaris Gegevensbescherming.
Zij is te bereiken via info@hondenuitlaatserviceoudehaske.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk geen persoonsgegevens via mijn website.
Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten is het wel mogelijk dat ik persoonsgegevens van u nodig heb en bewaar maar dit gaat nooit via de website.

Ik volg wel op zeer beperkte schaal bezoek van de website.
Dit om mijn bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verzamel:

  • paginabezoeken
  • IP adressen van personen die illegaal proberen in te loggen op mijn website.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk via de website
Ik verwerk volgende geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via mijn website.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verzamel geen persoonsgegevens via de website

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ik bewaar de gegevens die wij verzameld hebben via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

  • Google analytics  gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • Gegevens verzonden via het contactformulier worden niet op mijn server bewaard

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoopof verstrek uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gebruik van foto’s van personen op mijn website
Ik gebruik op mijn website mogelijk foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Sta jij (of jouw hond) op een van deze foto’s en ben je van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@hondenuitlaatserviceoudehaske.nl zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Fotografie is van teKiek! webdesign of uit prive collectie
Stockfotografie is afkomstig van RawPixel.com of zijn met licentie aangeschaft bij Shutterstock.com

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor meer informatie over cookiegebruik op deze website kunt u hier kijken: www.cookiechecker.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenuitlaatserviceoudehaske.nl

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hondenuitlaatserviceoudehaske.nl

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Hondenuitlaatservice Oudehaske zet zich in omde informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Hondenuitlaatservice Oudehaske, noch de makers van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

 

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Hondenuitlaatservice Oudehaske

Bellen voor een afspraak?